USLUGE

U mogućnosti smo vam ponuditi kompletnu uslugu za potrebe realizacije vašeg projekta. Naš ured posjeduje dopuštenje ministarstva kulture (licencu) za izradu projektne dokumentacije za radove na nepokretnim kulturnim dobrima.

ARHITEKTURA

 • arhitektonsko projektiranje
 • izrada projektne dokumentacije za radove na nepokretnim kulturnim dobrima
 • projektiranje interijera
 • adaptacije i rekonstrukcije
 • dokumentacija za izvedbu bazena
 • uređenje okoliša
 • izrada snimka izvedenog stanja za potrebe etažiranja i legalizacije

KONZALTING

 • savjetovanje pri kupnji zemljišta i nekretnina
 • procjena mogućnosti gradnje u odnosu na važeće prostorne planove i zakone
 • ishođenje i savjetovanje prilikom ishođenja dozvola za građenje
 • izrada etažnih elaborata
 • izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu građevine
 • organizacija izvođenja adaptacija i gradnje novih građevina

NADZOR

 • stručni nadzor prilikom građenja
 • projektantski nadzor