Obavijest o zaštiti osobnih podataka

arhitektonski studio SIA plus d.o.o., za projektiranje i usluge, Av. Dubrovnik 10, 10020 Zagreb, OIB 42462532104 (u daljnjem tekstu “SIA+”) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije sa SIA+. SIA+ osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Obrada Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo, kada je to primjereno i zakonom dopušteno, a ti osobni podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, kontakte poput e-maila i broja telefona i druge podatke koje ste nam sami dostavili, ovisno o naravi naše suradnje i/ili komunikacije. Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:Radi ispunjenja ugovora s Vam

Prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz poslovnog odnosa s Vama, na primjer kako bismo Vas kontaktirali, izvršili plaćanje naknade za robu ili usluge koje nam pružate i na drugi način ispunili ugovorne obveze. U slučaju da je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka ugovor, pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršenje obveza iz istog.

1. Radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa

SIA+ može obrađivati Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, koji uključuju planiranje, vođenje i praćenje poslovanja i sklopljenih ugovora, provedbu unutarnjih analiza i istraživanja tržišta.

2. Kada to nalažu primjenjivi propisi

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Naime, primjenjivim propisima može biti naloženo SIA+ da vodi evidenciju koja može uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

3. Kada ste dali privolu

Kad je to primjenjivo i kada SIA+ nema drugu osnovu za obradu osobnih podataka, za određene vrste podataka i svrhe obrade, SIA+ će Vas pozvati, prije obrade, da dostavite svoju privolu. U takvom slučaju, imate pravo povući svoju privolu u svakom trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaši podaci će se obrađivati samo u svrhe radi kojih su prikupljeni te, u slučaju potrebe, u onu svrhu koja je u skladu sa prvotnom svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni. Ako moramo koristiti Vaše podatke za nepovezanu, ali podudarnu svrhu, obavijestit ćemo Vas unaprijed o tome kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu.

Sigurnost i zadržavanje podataka

 SIA+ poduzima odgovorajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.  SIA+ također poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su ti podaci pouzdani za namjeravanu upotrebu, točni, potpuni i aktualni. Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.  SIA+ aktivno provodi politiku procjene razdoblja pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te će iste brisati po prestanku svrhe u koju su isti prikupljeni.

Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

 Možda će, u određenim okolnostima, trebati prenijeti ili otkriti Vaše osobne podatke drugim subjektima, uključujući računovodstvene servise i druga sa SIA+ povezana društva. Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama, SIA+ može otkriti ili prenijeti Vaše podatke trećim stranama koje pružaju administrativne usluge i usluge logističke podrške SIA+, investicijskim kućama, pružateljima usluga obuke našeg osoblja kao i drugim ugovornim izvršiteljima obrade kojima SIA+ povjerava obradu osobnih podataka. Primatelji Vaših podataka mogu biti i tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije. SIA+ će osigurati da su svi takvi prijenosi ili otkrivanje podataka napravljeni u skladu s primjenjivim propisima.

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od SIA+ zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. U slučaju promjene ili netočnosti Vaših podataka, molimo Vas da nas obavijestite o takvim promjenama kako bi Vaši podaci biti ažurirani ili ispravljeni. Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane SIA+, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Promjene ove obavijesti

Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ove obavijesti, a svaka promjena ili dodatak bit će objavljeni na ovoj

Kontakt informacije

U slučaju pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se obratiti izravno SIA+ kao voditelju obrade na:

e-pošta: info@sia.com.hr ili

pošta: arhitektonski studio SIA plus d.o.o., za projektiranje i usluge , Av. Dubrovnik 10, 10020 Zagreb